Yukari dicle arkeolojik arastirma projesi (UTARP): kenan tepenin kulturel tarihinin on sentezi

Update item information
Publication Type Journal Article
School or College College of Humanities
Department History
Creator Parker, Bradley J.
Other Author Creekmore, Andrew; Dodd, Lynn Swartz
Title Yukari dicle arkeolojik arastirma projesi (UTARP): kenan tepenin kulturel tarihinin on sentezi
Date 2001-01-01
Description Bu raporun amaci Guneydogu Tiirkiye'de, Ilisu Baraji bolgesinde onemli bir arkeolqjik yerle§me olan Kenan Tepe'nin kiiltiir tarihi hakkindaki bugiinkii bilgimizi ozetlemektir (§ekil 1). Bu sentezin biiyiik boliimii Yukan Dicle Arkeolojik Ara§tirma Projesi (UTARP) iiyelerinin 2001 yazinda yiiriittiikleri ara§tirmaya dayanir, ancak 2000 kazi sezonunda kazilmis, olan veriler de kullanilmi§tir. Raporda, verilerin detayli tarifleri yer almaz. Bu bilgiler icin okuyuculanmizi diger UTARP raporlanna yonlendirmekteyiz (Parker et al. 2002a, 2002b, 2003a, 2003b). 2001 yazindaki ara§tirma 21 Haziran - 24 Agustos tarihleri arasinda yapildi. UTARP iiyeleri yerle§menin yedi ayn bolgesinde operasyonlar yonettiler (§ekil 2). A alaninda, gecen yil ba§lattigimiz 2 x 25 m'lik basamak acmada (acma A 2) kazilara devam ettik; bu arada Utah Universitesi'nden bir grup antropolog 2 x 10 m'lik bir seri acma a§arak Kenan Tepe'nin gee donem mezarligini (A 3 - A 7) ara§tirdilar. Biz B alaninda (B 4) 10 x 10 m'lik yeni bir acma actik. C alaninda iki tane yeni 10 x 10 m'lik a§ma acjtik (C 3 ve C 4) ve gecen yil kazdigimiz 5 x 5 m'lik iki a§mada (C 1 ve C 2) kazilara devam ettik. D alaninda gegen yil ba§latilan iki acma 5 x 10 m'ye geni§letildi (D 4 ve D 5). F
Type Text
Publisher Middle East Technical University: TAÇDAM
First Page 547
Last Page 602
Dissertation Institution University of Utah
Language eng
Bibliographic Citation Parler, B. J., Creekmore, A., & Dodd, L. S. (2001). Yukari dicle arkeolojik arastirma projesi (UTARP): kenan tepenin kulturel tarihinin on sentezi. Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2001, 547-602.
Rights Management (c)Middle East Technical University: TAÇDAM
Format Medium application/pdf
Format Extent 2,589,447 bytes
Identifier uspace,17218
ARK ark:/87278/s61551q8
Setname ir_uspace
Date Created 2012-07-30
Date Modified 2021-05-06
ID 707762
Reference URL https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s61551q8