101 - 125 of 303
Number of results to display per page
TitleCollection Number And NamePhoto Number
101 Early funeral procession for church member.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 102
102 Intermountain Christian Conference, Ogden. Included (from left clock-wise): Tuk Akisada, Meno Tateoka, Harold Ota, Mike Oka, Sam Tateoka, Jiro Tsukamoto, Sumi Matsukawa, Miyo Tsukamoto, Miye Asahina, Clara Iwamoto, Emma Oka, Joe Kurumada, Tommy Asahina, Kay Nakashima, Fujio Iwasaki, Charlie Tsukamoto, Margaret Kaneko, Momoko Tateoka, Fumiko Takahashi, Aiko Tsukamoto, Ruby Oka, Hideo Iwamoto, Kaz Sato, Michiko Katayama, Ko Haramoto, Glen Eye, Hiroko Aoyama, Yaeko Yamaki, Michiko Sato, Sadao Takahashi, Mary Kariya, Mrs. Kariya, Kiyoko Aoki, Sachi Asahina, Kiyoe More, Harry Yamashita, Eleanor Burnette Tyler.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 103
103 Japanese Christian Youth Conference. Included (left front): Tsutomi Mitsui, Setsuko Saito, Michi Sato, Yoshi Sato. Mary Yamaki, Rev. Hata, Kazuo Iwasaki, George Shimizu, Mits Hagio, Chozo Aoki, Tommy Asahina, Mrs. Eleanor Burnette, Mike Masaoka, Aiko Tsukamoto, Yaeko Yamaki, Michiko Katayama, Clara Iwamoto, Kiyoe Mori, Mr. King Kurumada, Fijio Iwasaki, Gungi Asahina, Kaz Sato, Tosh Kanegae, Jack Aramaki, Sam Matsukawa, Akira Oki, Utah Murakami, Miyo Tsukamoto, Sadao Takahashi, Kazuko Aoki, Miye Asahina, George Sonoda, Joe Kurumada, Mrs. Hideko Hashimoto, Momoto Tateoka, Sachi Asahina, Sadao Takahashi, Mrs. Kariya, Mr. Mitsui, Charlie Tsukamoto, Mrs. Utsunomia, Mr. Sato, Rev. Aoki, and Harry Yamashita.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 104
104 Easter morning. Included left: Rev. Hata, Rev. Aoki, Mr. Suzuki, Mr. T. Nagase, Bob Shiba, Joe Chiba, Hisao Kanegae, Masuo Matsukawa, Harry Miyazaki, Henry Tomomatsu, Shig Kanegae, Kumi Kanegae, Shizue Oki, Masa Tsuruoka, Mari Tobari, Mrs. Hashimoto, Sachi Asahina, Kazuko Aoki, Miye Asahina, Toshi Kanegae, Gunji Asahina, Meiji Shiba, Sumi Oki, Sumi Matsukawa, Mr. Tobari, Mr. Katayama, Joe Tobari, Utako Matsukawa, Mrs. Suzuki, Mr. K. Kurumada, Shig Matsukawa, Mrs. Utsunomiya, Takeshi Mori, Michiko Katayama, Dick Shiba, Mr. K. Mitsui, Mrs. Hata, Mrs. Mitsui, Mrs. Shiba, Mrs. Kurumada, and KY Kanegae.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 105
105 Young People's Christian Conference, Ogden. Included: Sets Aoki, Michi Katayama, Fusako Takahashi, Kiyoe Mori, Sadao "Sud" Takahashi, Harry Yamashita, Charles Tsukamoto, Miyo Tsukamoto, Theodore Fujiki, Chozo Aoki, Michiyo Mukai, Sachi Asahina, Yaeko Yamaki, Sam Tateoka, Jiro Tsukamoto, Emi Oka, Isamu Aoki, Miye Asahina, and Mary Takagaki.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 106
106 Easter Sunday. Included: Shig Kanegae, Harry Miyazaki, Peter Ota, Mrs. Katayama, Joe Chiba, Meiji Shiba, Pots Kanegae, Henry Tomomatsu, Mary Ota, Mitsie Iwasaki, Masuo Matsukawa, Hime Tobari, Mari Tobari, Tsuruko Iwasaki, Kay Aoki, Shiz Oki, Faye Shimazaki, Utako Matsukawa, Mr. Kurumada, Takashi Mori, Grace Ota, Keiko Kiyoguchi, Dick Shiba, Ben Oda, Kiyoe Mori, Joe Tobari, Yosh Tomomatsu, Mrs. Chiba, Mr. Suzuki, Tom Kato, Noboru Kato, Tommy Asahina, Mrs. Ota, Shig Matsukawa, Mr. Nagase, Peter Oki, Rose Hagio, Chieko Omura, Maurea Ushio, Mrs. Hashimoto, Gungi Asahina, Roy Aoki, Mrs. K. Kurumada, Toshi Fukunaga, Shiro Asahina, Min Iwasaki, KY Kanegae, Utah Murakami, Mrs. Mitsui, Rev. Ota, Miye Asahina, Sachi Asahina, and Mr. Mitsui.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 107
107 Young People's Christian Conference, Ogden. Included: Sets Aoki, Michi Katayama, Fusako Takahashi, Kiyoe Mori, Sadao "Sud" Takahashi, Harry Yamashita, Charles Tsukamoto, Miyo Tsukamoto, Theodore Fujiki, Chozo Aoki, Michiyo Mukai, Sachi Asahina, Yaeko Yamaki, Sam Tateoka, Jiro Tsukamoto, Emi Oka, Isamu Aoki, Miye Asahina, and Mary Takagaki.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 108
108 Easter Sunday. Included: Shig Kanegae, Harry Miyazaki, Peter Ota, Mrs. Katayama, Joe Chiba, Meiji Shiba, Pots Kanegae, Henry Tomomatsu, Mary Ota, Mitsie Iwasaki, Masuo Matsukawa, Hime Tobari, Mari Tobari, Tsuruko Iwasaki, Kay Aoki, Shiz Oki, Faye Shimazaki, Utako Matsukawa, Mr. Kurumada, Takashi Mori, Grace Ota, Keiko Kiyoguchi, Dick Shiba, Ben Oda, Kiyoe Mori, Joe Tobari, Yosh Tomomatsu, Mrs. Chiba, Mr. Suzuki, Tom Kato, Noboru Kato, Tommy Asahina, Mrs. Ota, Shig Matsukawa, Mr. Nagase, Peter Oki, Rose Hagio, Chieko Omura, Maurea Ushio, Mrs. Hashimoto, Gungi Asahina, Roy Aoki, Mrs. K. Kurumada, Toshi Fukunaga, Shiro Asahina, Min Iwasaki, KY Kanegae, Utah Murakami, Mrs. Mitsui, Rev. Ota, Miye Asahina, Sachi Asahina, and Mr. Mitsui.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 109
109 Included: Dick Shiba, Peter Oki, Shig Matsukawa, Grace Ota, Mitsue Iwasaki, Mary Ota, Fusa Takahashi, Chris Nakano, Mrs. Burnette, Mino Tateoka, Fujio Iwasaki, Kiyoe Mori, Shizu Oki, Miye Asahina, Mari Tobari, Hisa Yokoyama, Chiyo Yokoyama, Sumi Oki, Mitzie Watanabe, Miyo Tsukamoto, Michiko Katayama, Masa Tsuruoka, Rev. Aoki, Rev. Ota, Mrs. M. Mitsui, Yaeko Yamaki, Chozo Aoki, Mits Hagio, Jiro Tsukamoto, Sachi Asahina, Yoshi Sato, Michi Sato, Kay Nakashima, Tsutomu Mitsui, and Michi Mori.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 110
110 Included: Dick Shiba, Peter Oki, Shig Matsukawa, Grace Ota, Mitsue Iwasaki, Mary Ota, Fusa Takahashi, Chris Nakano, Mrs. Burnette, Mino Tateoka, Fujio Iwasaki, Kiyoe Mori, Shizu Oki, Miye Asahina, Mari Tobari, Hisa Yokoyama, Chiyo Yokoyama, Sumi Oki, Mitzie Watanabe, Miyo Tsukamoto, Michiko Katayama, Masa Tsuruoka, Rev. Aoki, Rev. Ota, Mrs. M. Mitsui, Yaeko Yamaki, Chozo Aoki, Mits Hagio, Jiro Tsukamoto, Sachi Asahina, Yoshi Sato, Michi Sato, Kay Nakashima, Tsutomu Mitsui, and Michi Mori.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 111
111 [Unidentified group.]P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 112
112 Included: Rev. Ota, Sets Toriumi, Rev. Charles Warren . Mrs. Warren. Howard Toriumi, Ray Ishihara, Tish Ishihara, Yoshiko Yucie Nakagama, Nobu Miyoshi, June Ishimatsu, Lindy Kumagai, Fay Shimazaki, Grace Ota, Joe Chiba, Kay Akutagawa, Mr. Watanuki, Peter Ota, Mary Eto, Betty Kurokawa Murakami, Hisa Aoki, Louise Imai, Gay Nodzu, James Matsumura, Anna Imai, Mari Imai, Fujio Iwasaki, Florence Watanabe, Kiyo Aoki, Nobie Kobayashi, Ayako Ariyoshi, Mary Ota, May Akutagawa, Frank Imai, Gay Nodzu, David Mukugawa, Beverly Iwasaki, Hiro Iwasaki, Stephen Kurumada, and May Nodzu.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 113
113 Intermountain Christian Youth Conference.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 114
114 Intermountain Christian Youth Conference. Included: Rev. Clifford Nakadegawa, Mr. and Mrs. Shay Miya, Rev. T. Ota, Tom Hoshiyama, Louise Imai, Mari Imai, Anna Imai, Skip Tabata, Marie Ohashi Matsukawa, Heed Iwamoto, Katie Inoway Misaka, Bill Honda, Mr. and Mrs. Ken Uchida, Matt Tateoka, Dorcas Nakao, Mr. Ogawa, and Tosh Kanegae.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 115
115 Easter Sunday.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 116
116 Easter Sunday. Included: Yasuye Akagi, Susie Ota, Tom Akagi, Utaka Akagi, Grace Ota, Mrs. Saibara, Mrs. Mitsui, Gary Mitsui, Spencer Saito, Lois Saito, Mrs. Matsukawa, Hiroshi Kuida, Ms. Aoki, Takeshi Nakaya, Mary Ota, June Koda, Kieko Nakahara, Michi Nakahara, Katie Misaka, Mrs. Kuroma, Mari Imai, Anna Imai, Elsie Koda, Sachi Yamashita, Mr. Katayama, Fumio Kasai, Mr. Ogawa, Mrs. Miyazaki, Rev. T. Ota, Beverly Iwasaki, Hiro Iwasaki, Ginger Toyota, Sam Imamoto, Masao Yamashita. Dick Imamoto, Kenny Imamoto, Kuni Kanegae, Nob Yamashita, Doris Yoshimoto, Mrs. Kuida, Yucie Nakagama, Hime Tobari, Dave Saito, George Yoshimoto, Morio Yamashita, Grace Tasaka, Mrs. Kurumada, Mrs. Oki, Mr. Hagio, Mr. Nagase, Yoshie Aoyama, Louise Imai, Mari Tobari, Pete Ota, Shig Matsukawa, Dick Shiba, Nobe Mihara, Tom Hoshiyama, George Sunata, Fred Sumida, Kiyoshi Mihara, David Asano, Carl Inoway, Shorty Nakaya, Bazo Kurumada, Mrs. Namba, Mrs. Utsunomiya, Mrs. Kanegae, Kohei Asano, and Barbara Mitsunaga.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 117
117 Easter Sunday. Included: Yasuye Akagi, Susie Ota, Tom Akagi, Utaka Akagi, Grace Ota, Mrs. Saibara, Mrs. Mitsui, Gary Mitsui, Spencer Saito, Lois Saito, Mrs. Matsukawa, Hiroshi Kuida, Ms. Aoki, Takeshi Nakaya, Mary Ota, June Koda, Kieko Nakahara, Michi Nakahara, Katie Misaka, Mrs. Kuroma, Mari Imai, Anna Imai, Elsie Koda, Sachi Yamashita, Mr. Katayama, Fumio Kasai, Mr. Ogawa, Mrs. Miyazaki, Rev. T. Ota, Beverly Iwasaki, Hiro Iwasaki, Ginger Toyota, Sam Imamoto, Masao Yamashita. Dick Imamoto, Kenny Imamoto, Kuni Kanegae, Nob Yamashita, Doris Yoshimoto, Mrs. Kuida, Yucie Nakagama, Hime Tobari, Dave Saito, George Yoshimoto, Morio Yamashita, Grace Tasaka, Mrs. Kurumada, Mrs. Oki, Mr. Hagio, Mr. Nagase, Yoshie Aoyama, Louise Imai, Mari Tobari, Pete Ota, Shig Matsukawa, Dick Shiba, Nobe Mihara, Tom Hoshiyama, George Sunata, Fred Sumida, Kiyoshi Mihara, David Asano, Carl Inoway, Shorty Nakaya, Bazo Kurumada, Mrs. Namba, Mrs. Utsunomiya, Mrs. Kanegae, Kohei Asano, and Barbara Mitsunaga.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 118
118 [Easter Sunday.]P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 119
119 Intermountain Christian Youth Conference. Included: Rev. Paul Nagano, Harry Seko, Ted Matsushima, Marie Ohashi, Katie Misaka, Rev. Clifford Nakadegawa, Mr. Tsukamoto, Morio Yamashita, Skip Tabata, Helen Oniki, Shay Miya, Heed Iwamoto, Bill Honda, Michiko Katayama, Matt Tateoka, Shay Miya.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 120
120 Intermountain Christian Young Peoples Conference. Included: Matt Tateoka, Harry Seko, Louis Watanabe, Albert Kubota, Frank Ujifusa, Cliff Nakadegawa, Kuni Kanegae, Tabo Sonoda, Ron Nakamura, Mas Miya, Yuk Shimomura, Yo Hasegawa, Shay Miya, Marie Ohashi Matsukawa, Skip Tabata, Bill Shimizu, and Rose Kanzaki.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 121
121 Intermountain Christian Young Peoples Conference. Included: Matt Tateoka, Harry Seko, Louis Watanabe, Albert Kubota, Frank Ujifusa, Cliff Nakadegawa, Kuni Kanegae, Tabo Sonoda, Ron Nakamura, Mas Miya, Yuk Shimomura, Yo Hasegawa, Shay Miya, Marie Ohashi Matsukawa, Skip Tabata, Bill Shimizu, and Rose Kanzaki.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 122
122 Intermountain Christian Youth Conference.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 123
123 Intermountain Christian Conference. Included: Rev. Sab Masada, Hiro Iwasaki, Rev. Mas Toyotome, Enji Matsumura, Jean Shiozaki, Ron Aoki, Doc Matsukawa, George Sunata, Ann Miya, Kim Nishijima, Al Kubota, Shinji Ichida, Paul Adachi, Ron Miya, Frankie Imai, Spencer Saito, Don Aoki, Judy Takeno, Florence Watanabe, Elaine Iwasaki, Yukio and Sue Shimomura, Leonard Koda, Joann Shiozaki, Lois Beppu, Shirley Toma, David Shiba, Dan Tawa, Ted Ueda, Marian Masada, Eleanore Yamamoto, Sally Yanigabayashi.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 124
124 Intermountain Christian Conference at Salt Lake City's YWCA.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 126
125 Intermountain Christian Conference at Salt Lake City's YWCA.P1086 Japanese Church of Christ Photograph CollectionP1086 n 127
101 - 125 of 303