26 - 50 of 300
Number of results to display per page
TitleDateSetnameType
26 Ashiihi Lichii Bitsii or "Inez Neschii", Baa' Yazhi, Ashiihi Nez (Navajo) (2/17/61)1961-02-17uaida_ohtText; Sound
27 Ashiihi Lichii Bitsii or "Inez Neschii", Baa' Yazhi, Ashiihi Nez (Navajo) (2/17/61)1961-02-17uaida_ohtText; Sound
28 Ashiihi Lichii Bitsii or "Inez Neschii", Baa' Yazhi, Ashiihi Nez (Navajo) (2/17/61)1961-02-17uaida_ohtText; Sound
29 Ashiihi Nez "Tall Salt", Tse'yitni Yazhi Biye' (Navajo) (2/18/61)1961-02-18uaida_ohtText; Sound
30 Ben Whitehorse (1968)1968-07-30uaida_ohtText; Sound
31 Benjamin Lee (1/21/72)1972-01-21uaida_ohtText; Sound
32 Benjamin Lee (1/24/72)1972-01-24uaida_ohtText; Sound
33 Benjamin Lee (Navajo), Virginia Anberson (Ute) (5/26/71)1971-05-26uaida_ohtText; Sound
34 Benton Keith (7/29/71)1971-07-29uaida_ohtText; Sound
35 Bit'iis Biye' "Son of Man With Cottonwood Trees"1961-01-27uaida_oht
36 Blanche Mackelprang, Non-Indian associated with Southern Paiute (1967)1967uaida_ohtText; Sound
37 Bonnie Atine (1968)1968-08-07uaida_ohtText; Sound
38 Boots Siruch, Edeeth Siruch, Katheleen Chegup (1968)1968uaida_ohtText; Sound
39 Brother Juniper (1968)1968-08-03uaida_ohtText; Sound
40 Brother Juniper (1968)1968-08-03uaida_ohtText; Sound
41 Bruce Shumway1970-08-10uaida_oht
42 Bruce Shumway (1968)1968-08-07uaida_ohtText; Sound
43 Bruce Shumway (1968)1968-08-06uaida_ohtText; Sound
44 Bruce Shumway (1968)1968-08-07uaida_ohtText; Sound
45 Bruce Shumway (1968)1968-08-07uaida_ohtText; Sound
46 Bruce Shumway (1968)1968-08-07uaida_ohtText; Sound
47 Calvin Connell, Milt Daily ; F.C. Van Buren, Zella Matheson (Non-Natives Associated with Paiute) (1968)1968uaida_ohtText; Sound
48 Carl Jake (Paiute),F.C. Van Buren (1968)1968uaida_ohtText; Sound
49 Carl Jake, Paiute (1967)1967uaida_oht
50 Carl Jake, Roy Tom (Paiute) (1967)1967-07-21uaida_ohtText
26 - 50 of 300