Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): 2002 Yılı Kenan Tepe Kazilarina Genal Bakış

Update item information
Publication Type Journal Article
School or College College of Humanities
Department History
Creator Parker, Bradley J.
Other Author Dodd, Lynn Swartz
Title Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): 2002 Yılı Kenan Tepe Kazilarina Genal Bakış
Date 2002-01-01
Description Yukan Dicle Arkeolojik Ara§tirma Projesi cali§anlari 2002 yazi boyunca Tiirkiye'nin giineydogusundaki Ihsu Baraji sahasinda bulunan Kenan Tepe yerle§iminde iictincii sezon arkeolojik kazilan yiirutmu§tiir'. Onceki ciltteki raporumuz (Parker et al. 2004) Kenan Tepe'deki ilk iki sezon ara§tirmalanmizda toplanan malzemenin sentezi oldugu icin, bu rapor onceki sezonlardan elde edilen ve onceki raporlanmizda yer almami§ malzemelerle ili§kili olarak 2002 kazi sezonunda yapilan ke§ifler iizerine olacaktir. Kenan Tepe, Tiirkiye'nin giineydogusunda, Dicle Nehri'nin kuzey kiyisinda Dicle ve Batman nehirlerinin Diyarbakir Bolgesi'nde birle§tikleri yerin 15 km batismda yer almaktadir (§ekil 1). Yerle§im dogal bir terasin uzerinde bulunmaktadir. Kenan Tepe'nin a§agi yerle§iminin dogu kismindan pek 50k acmada ula§ilan ana toprak, Dicle Nehri'nin §imdiki seviyesinin 23.7 m uzerindedir. Ana hoyiigiin tepesi, nehrin 56.3 m uzerindedir ve Kenan Tepe'nin a§agi §ehrinin en dogu ucunda, yer seviyesinin uzerinde 32.6 m'ye yiikselmektedir (F Alani) (§ekil 2). Dicle Nehri, Kenan Tepe'nin a§agi.
Type Text
Publisher Middle East Technical University: TAÇDAM
First Page 703
Last Page 755
Dissertation Institution University of Utah
Language eng
Bibliographic Citation Parker, B.J., Dodd, L.S., Creekmore, A., Paine, R. Moseman, E. & Marley, M. (2002). Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): 2002 Yılı Kenan Tepe Kazilarina Genal Bakış. Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkoelojiik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalişmalar, 703-55.
Format Medium application/pdf
Format Extent 3,246,793 bytes
Identifier uspace,17225
ARK ark:/87278/s64t734q
Setname ir_uspace
Date Created 2012-07-31
Date Modified 2021-05-06
ID 707944
Reference URL https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s64t734q